Turudvalget:

Udvalget sikre at ønsket fra bestyrelsen om mindst 1 årlig klubtur imødekommes, herunder planlægning og økonomi. Det er målet at der årlig arrangeres flere ture til forskellige klippeområder, klatrevægge, mv.

Medlemmer: Thomas Mortensen, Claes Egø, Martin Lund, Henrik Ditlevsen

Kontakt: Thomas Mortensen