Gæsteordning

Det er altid sjovt at besøge andre klubber og Dansk Klatreforbund vil gerne gøre det lettere for medlemmerne at besøge hinanden og klatre med andre end den sædvanlige makker. Derfor har forbundet en gæsteordning, som de fleste klubber er medlemmer af.

Kort fortalt må du besøge en anden klub, når du alligevel er i nærheden. Du må naturligvis ikke misbruge ordningen til at træne jævnligt i andre klubber uden at være medlem. Du skal være medlem af en klub under Dansk Klatreforbund for at benytte gæsteordningen.

Følgende klubber er med i gæsteordningen:

Aalborg Klatreklub
Aalborg Sportshøjskoles Klatreklub
Bornholms Klatreklub
Brandvæsnets Bjergklub
CRUX, Skælskør Klatreklub
Dansk Bjerg- og Klatreklub
DTUKlatring
Faaborg Klatreklub
Foreningen Friluftsliv & Klatring
Fredericia Klatreklub
Frederikshavn Klatreklub
Gadevangklatring
Hammel Klatreklub
Herning Klatreklub
Holbæk Klatreklub
Klatreklub Nordsjælland
Klatreklubben Giraffen
Kolding Klatreklub
Københavns Isklatreklub
Køge Klatreklub
Lemvig klatreklub
Nykøbing Falster Klatreklub
Næstved Klatreklub
Nørrebro Klatreklub
Odense Boulderklub
Odense Klatreklub
Odense SportsKlatreKlub
PLØKS, Skovlunde Klatreklub
Randers Klatreklub
Ribe Klatreklub
Roskilde Klatreklub
Silkeborg Klatreklub
Skibby Klatreklub
Sydsjællands Klatreklub
Sønderborg Klatreklub
Thy Frilufts- & Klatreklub
Tømmerup Klatreklub
Vertical, Hjørring Klatreklub
Vestjysk Klatreklub
Viborg klatreklub
Ulsted Klatreklub
Århus Klatreklub
Ørtoft Klatrecenter
Østjysk Klatreklub

Regler for gæsteordningen

  • Det er frivilligt for en klub, om den vil være med i gæsteordningen. En klub kan til- eller afmelde sig ordningen ved at henvende sig til forbundets sekretariat.
  • Medlemmer i tilmeldte klubber kan besøge klatrevægge tilhørende andre klubber under ordningen, når det sker efter de her beskrevne retningslinjer.
  • På klatrevægge uden for et medlems hjemby kan medlemmet klatre som gæst uden at skulle betale særlige afgifter. Storkøbenhavn skal i denne forbindelse betragtes som en by.
  • Ordningen omfatter toprebsklatring, føring, abseil og bouldering, men behøver ikke at omfatte andre af klubbens faciliteter.
  • DBKK’s klatrefacilitet Blocs & Walls er ikke en del af gæsteordningen.
  • DBKK’s bidrag til gæsteordningen er kullenhytten, idet mindre grupper kan benytte de shelters, der står på grunden.
  • Gæster skal følge lokale ordens- og sikkerhedsregler. Herunder skal gæster respektere åbningstider, arrangementer o. lign. Gæsten må som udgangspunkt selv holde sig orienteret om reglerne.
  • Hvis et medlem af en klub som gæst overtræder lokale ordens- og sikkerhedsregler skal klubben betragte det med samme alvor, som hvis regelbruddet var sket på klubbens egen væg og i grove tilfælde gribe ind med eksklusion el.lign.
  • Hvis der er en vagt ved klatrevæggen, skal gæsten henvende sig til denne inden klatring og dokumentere sit medlemskab af en klub under gæsteordningen. Hvis der ingen vagt er, skal gæsten under klatring bære medlemskort el.lign. for deres hjemklub, så det tydeligt fremgår, at det er en gæst.
  • Man må kun være gæst på en given klatrevæg i begrænset omfang. Hvis det drejer sig om mere end et par besøg kræver det en individuel aftale med klubben.

Nyheder

Instagram

Loading