Hvem må klatre i klubben


Medlemsklatring

 • Ved åbne klatringer, og når der i øvrigt er opsyn af en instruktør, må alle medlemmer klatre, efter anvisning fra instruktøren.

 • På hold, kan de der er tilmeldt hold, eller har en aftale om prøveklatring, klatre.

 • Børn under 15 år, skal til åbne klatringer, følges af en voksen, som har ansvaret.

 • Kun personer med K2 må sikre i klatresalen, når der ikke er opsyn af instruktør.

Gæsteklatring

 • En gæst med eller uden sikringsbevis, kan kun klatre, hvis der er opsyn af instruktør i hallen, F.eks ved åben klatring.

 • Gæster skal henvende sig til instruktøren inden ankomst.

Børn og unge

 • Børn og unge under 15 år, der ikke deltager i en holdtræning, skal til åben klatring, følges af en voksen, der har ansvaret for dem.

 • Børn og unge under 15 år, må kun sikre under instruktøropsyn i hallen.

 • Børn og unge under 15 år, må kun sikre, hvis de har modtaget instruktion, er erfarne, og en instruktør har givet tilsagn.

 • Alle under 15 år skal sikre med en assisterende rebbremse. (Mammut smart, Mega-Jul eller lign.)

Alkohol

 • Der må ikke nydes alkohol eller andre euforiserende stoffer i forbindelse med klatring eller sikringsarbejde, dette betyder også, at man ikke må møde op påvirket af ovenstående. Du må gerne nyde en øl efter overstået klatring.

Regler og sikkerhed

Boulder 

 • Hold faldzonerne frie. Stå ikke nedenunder en der klatrer.

 • Vi anbefaler at der spottes under bouldering.

 • Hvis muligt, nedklatre altid, før du springer ned.

Rebklatring

 • Du skal have dit klubkort i selen, så alle kan se, at du er godkendt til at sikre.

 • Topreb- Du må klatre topreb, hvis du sikres af en person med K1 eller K2, eller instruktør har godkendt det.

 • Føring- Du må selv føre en rute, eller sikre en person der fører en rute, hvis du har K2, eller instruktør har godkendt det.

 • Der indbindes med 8-talsknob.

 • Husk makkertjek.

 • Hold faldzonerne frie. Stå ikke nedenunder en der klatrer.

 • Der sikres med PBUS-teknik (sliding hands).

Uden sikringskursus

 • Personer uden sikringskursus (K1 eller K2), må kun sikre, når der er instruktøropsyn, og en instruktør har givet tilladelse.

 • Personer uden K1 eller K2, og personer under 15 år, skal sikre med assisterende bremse (Mammut smart, Mega-Jul eller lign.)

Ulykker

 • I tilfældet af en ulykke eller en nærved ulykke, skal der rapporteres til sikkerhedsudvalget via en formular på klubbens hjemmeside. 

Klatreudstyr

Hvad må bruges

 • Udstyret skal være kommercielt fremstillet, beregnet til vægklatring, og godkendt efter CE eller UIAA standarder.

 • Udstyret skal være uden skader.

 • Udstyret skal overholde producentens dato anbefaling.

Brug

 • Udstyret skal anvendes efter producentens eller klubbens anvisninger.
 • Der må ikke trædes på ,eller kastes med klatreudstyr.

Kalk

 • Kun flydende kalk og kalkbolde er tilladt. Ingen løs kalk.

Grigri

 • Sikring med GriGri kræver ofte instruktion fra en instruktør, da mulighed for fejlbetjening er stor.


Udlån

 • Den første måned kan du låne sele, sko, karabin og bremse af klubben. Herefter skal du selv købe dit eget udstyr!
 • Reb kan lånes af klubben, men køb helst dit eget.

Hvornår må du klatre i klubben

       Hold

 • Du kan deltage på et hold, hvis du er medlem og har tilmeldt dig holdet, eller har meldt dig til prøveklatring.

 • under holdtræning er salen lukket for andre end dem der går på holdet.

       Åben klatring

 • Der er mindst en instruktør til stede.

 • Alle medlemmer kan deltage i åben klatring, børn under 15 år skal følges af en voksen.

       Nøgle

 • Har du K2 - kan du købe en nøgle, og være i klubben, også når klubben er lukket.

 • Du må gerne have medllemmer med, som ikke har k2, bare de ikke sikrer.

 • Når du låser op, har du ansvaret for, at dem der ellers er i klubben, følger reglerne.


Nyheder

Instagram

Loading