Privatlivspolitik for Holbæk Klatreklub

Vi er forpligtet til at beskytte privatlivets fred for vores medlemmer. Privatlivspolitikken beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Vores hjemmeside er en del af og administreres delvist af et firma kaldet Klubmodul. Hjemmesiden bruger cookies for at forbedre din oplevelse og til at identificere dine præferencer på vores hjemmeside. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores brug af cookies i overensstemmelse med vilkårene i denne privatlivspolitik.

Den dataansvarlige er
Holbæk Klatreklub
CVR: 33276001

Kontaktperson

Claes Egø

Den dataansvarlige er ansvarlig for, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen (EU/2016/679), herunder at der kun behandles relevante oplysninger, at de behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt. Du kan finde Databeskyttelsesforordningen her: http://www.eur-lex.europa.eu/.

Hvilke oplysninger indsamler vi?
Vi kan indsamle og behandle følgende typer personoplysninger:
• Oplysninger om din computer og om dine besøg på og brug af denne hjemmeside (herunder din IP-adresse, geografisk placering, browsertype og -version, operativsystem, henvisningskilde, længde af besøg, sidevisninger, websitenavigation, brugernavn).
• Oplysninger om transaktioner mellem dig og os på eller i relation til denne hjemmeside, herunder oplysninger om dine betalinger for hold i foreningen samt andre aktiviteter (herunder navn, e-mail, telefonnummer, adresse, faktureringsadresse, kreditkortoplysninger).

Anvendelse af dine personlige oplysninger

Personoplysninger, som du sender via denne hjemmeside, vil blive brugt til de angivne formål i overensstemmelse med denne privatlivspolitik eller på relevante dele af hjemmesiden. Vi kan bruge dine personoplysninger til at:
• Administrere hold og events
• Forbedre din browseroplevelse ved at tilpasse hjemmesiden
• Sende dig e-mails om events m.m.
• Holde hjemmesiden sikker og forebygge misbrug
• Kontrollere overholdelsen af vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden
Vi kan videregive dine personoplysninger i det omfang, vi er forpligtet til det i medfør af EU-retlig eller national lovgivning.
Vi giver ikke dine personlige oplysninger til tredjepart med henblik på direkte markedsføring uden dit udtrykkelige samtykke.


NETS
Alle finansielle transaktioner på hjemmesiden håndteres gennem vores betalingstjenesteudbyder, NETS. Du kan gennemgå NETS' fortrolighedspolitik på https://www.nets.eu. Vi deler alene oplysninger med NETS i det omfang, det er nødvendigt med henblik på behandling af de betalinger du foretager via vores hjemmeside; refundering af betalinger, behandling af klager samt forespørgsler vedrørende betalinger og tilbagebetalinger.

Compaya
Alle SMS-beskeder, der sendes til dig, sendes gennem vores SMS-udbyder, Compaya A/S http://www.compaya.dk/. Det er udelukkende dit SMS-nummer der anvendes, og det gemmes ingen andre steder end på din profil hos os.

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af bestemmelsen i databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b, hvor behandling er nødvendig af hensyn til at opfylde vores forpligtelser i medfør af disse vilkår samt levere servicen til dig. Derudover behandler vi visse oplysninger på baggrund af dit samtykke i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a. Hvis vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at rette henvendelse til den dataansvarlige kontaktperson i foreningen.

Vi kan behandle dine oplysninger i tilfælde, hvor vi vurderer, at vi har en legitim interesse i at behandle disse med henblik på at udvikle forretningen eller servicen, og at denne interesse er i overensstemmelse med generel brugerinteresse.

Vi anvender leverandører og udviklere placeret i tredjelande, hvorfor vi i visse tilfælde vil overføre personoplysninger til tredjelande. Overførslen opfylder kravene til Kommissionens standardkontrakter, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46.

Opbevaring af personoplysninger
Vi anvender Klubmodul, som ejes og administreres af Klubmodul ApS, til at indsamle og behandle oplysninger om vores instruktører og medlemmer. På den måde er vi sikret, at alle personoplysninger, du giver, opbevares på sikre (kodeordsbeskyttede og firewall-beskyttede) servere, at alle elektroniske transaktioner indgået via hjemmesiden vil blive beskyttet af krypteringsteknologi (SSL - Secure Socket Layer), og at vi ikke gemmer kreditkortoplysninger eller deler dem med tredjepart.
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er medlem af foreningen. Derudover opbevarer vi dine oplysninger i tre år fra udmeldelsesdatoen og din sletning af profil, bl.a. til brug for tilskud fra kommunen. l særlige tilfælde kan der efter aftale, og hvor det er relevant, gemmes oplysninger i en længere tidsperiode, som fastsættes i de enkelte tilfælde – eksempelvis oplysninger om æresmedlemskab.

I alle tilfælde opbevares en nødvendig del af dine personoplysninger i overensstemmelse med bogføringslovens § 10, stk. 1, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Herefter slettes de.

Ændringer i vilkår og politikker
Vi kan opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden ved at udgive en ny version på vores hjemmeside. Du bør tjekke denne side lejlighedsvis for at sikre, at du er tilfreds med eventuelle ændringer.

Dine rettigheder
Du har i henhold til Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den dataansvarlige kontaktperson i foreningen.
• Ret til at se oplysninger - Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig
• Ret til berigtigelse - Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
• Ret til sletning - I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer
• Ret til begrænsning af behandling - Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
• Ret til indsigelse - Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger
• Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) - Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på http://www.datatilsynet.dk/.

Du kan til enhver tid bede os annullere din profil ved at kontakte den dataansvarlige kontaktperson i foreningen.


Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på http://www.datatilsynet.dk/.

Tredjeparts websteder
Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for tredjeparts politik eller praksis omkring personoplysninger.


Databehandler
Den registeransvarlige for de indsamlede oplysninger på denne hjemmeside er

Klubmodul ApS
Dalbygade 40A, 2 sal
6000 Kolding og Industrivej 21, 1.
3550 Slangerup
Telefon: 35113639
CVR-nummer: 31501512
klubmodul.dk

Underleverandør
Vores it-system og hjemmeside(r) hostes på lokationer i Tyskland med følgende underleverandører:

Keyweb AG
Neuwerkstraße 45/46
99084 Erfurt, Tyskland
Telefon: +49 361 6585330

ABAKOMP Internet Service ApS
Skovglimt 24
6340 krusaa
Telefon: 96909090

Se også Klubmoduls cookiepolitik her.

Nyheder

Instagram

Loading