Sponsorudvalg:

Udvalget er nylig oprettet og har til formål at sikre dialogen med potentieller sponsorer, søge tilskud og fonde mv.

Medlemmer: Claes Egø, Kim Nauta, Alan Christensen

Kontakt: Claes Egø