Juniorudvalget:

Udvalget varetager aktiviteter for klubbens medlemmer fra 13 til 25 år, for at fastholde og udvikle klubbens juniormedlemmer.

Medlemmer: Tarkan Kristensen, Martin Lund, Alan Christensen, Erik Skibsted

Kontakt: Tarkan Kristensen