Udvalget står for

Medlemmer: Jacob Drachmann, Jon Eriksen & Erik Skibsted

Kontakt: Jacob Drachmann