Klubmodul henter siden
Ordinær generalforsamling 2023
Tilmeldingsfrist er overskredet

Kære medlem i Holbæk Klatreklub,

 

Vi indkalder jf. Holbæk klatreklubs vedtægter til den ordinære generalforsamling.

Den holdes onsdag d. 8. februar 2023, kl. 20:00 i Holbæk Klatreklub.

 

Dagsordenen er som følger:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af det revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af formand, posten er ikke på valg i år, Kim Nauta fortsætter som formand.

7) Valg af kasserer, Claes Egø modtager genvalg.

8) Valg af sekretær, Christina Heimann ønsker ikke at modtage genvalg.

9) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – Asta Johansen og Michael Antonsen er ikke  på valg i år – Thomas Mortensen og Tarkan Kristiansen er på valg i år, begge modtager genvalg.

10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen - Samuel Larsen og William Hannibal  – begge modtager genvalg

11) Valg af revisor og revisor suppleant – Revisor, Henrik Bach Ditlevsen og  revisor suppleant, Oscar Ivarsen - begge modtager genvalg.

12)Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med den endelige dagsorden og det revideret regnskab, således at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

 

Mange hilsner 


Bestyrelsen Holbæk Klatreklub

Tilmeldte
13 /50
Tilmeldingsfrist
08.02.2023
Tidspunkt
08.02.2023 kl. 20.00 - 08.02.2023 kl. 22.00
Sted
Holbæk klatreklub
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'

Nyheder

Loading