Udvalgene står for den daglige drift af klubben og spørgsmål bør derfor rettes til primær-kontakten i det enkelte udvalg. Alle udvalg arbejder selvstændigt, dog i overensstemmelse med klubbens vedtægter, samt regler og retningslinjer fastsat af bestyrelsen. Udvalgene har det overordnede ansvar inden for deres område og varetage det administrative arbejde inden for deres område. Udvalgene består ofte af et bestyrelsesmedlem, samt 1-3 medlemmer.