Denne beslutning kan måske virke lidt dramatisk, men på Bestyrelsesmøde d. 3. oktober blev vi enige om, at vi har brug for ro og tid til at styrke ”fundamentet” i klatre klubben, inden vi måske vil åbne for optagelse af nye medlemmer. Når vi siger måske skyldes det at vi ikke mener at klubben p.t. har nok folk til at være i klubben og varetage sikkerheden, ud over de åbningstider og hold der allerede er.

Vi har lavet en oversigt over arbejdsopgaver for Bestyrelsen som vi vil fokuser på i den kommende tid. Det er det vi mener med ”fundamentet”.

1. Betalt rutebygning. Vi vil ansætte nogle rute byggere som vil få betaling for at bygge flere klatreruter og også et større udvalg til børn og reb-ruter. Henrik er på den opgave. Det vil sandsynligt betyde at vi øger medlemsprisen til årsskiftet for at finansiere denne ekstra udgift for klubben. Vi syntes dog at medlemsprisen i dag er meget lav og at alle i klubben vil have stor gavn og glæde af mange flere ruter.

2. Flere åbningstimer. Vi vil kigge på flere løsninger for hvordan at vi kan få flere åbningstimer for medlemmerne. Vi diskuterede en væg vagts ordning men har ikke taget en endelig beslutning om hvilket niveau en væg vagt skal have eller hvordan det kan gøres i praksis. Vi vil arbejde videre med dette emne til næste bestyrelsesmøde.

3. Opbakning til arrangementer. Vi vil meget gerne have mere deltagelse fra medlemmernes side. Vi har diskuteret om der skal defineres obligatoriske opgaver for medlemmer (e.g. rengøring mm.) og måske obligatorisk deltagelse i junior klatre arrangementer hvor forældre skal være chauffører.

4. Ressourcer. Vi mangler instruktører og vores nuværende instruktører mangler træner uddannelse. Vi vil forsøge at finde flere som gerne vil være instruktører. Klubben betaler uddannelse og forventer derefter at man bidrager med sin nye instruktør viden og kapacitet. Vi vil også prøve at stimulere junior segmentet og Camilla er ved at arrangere Young Guns i december måned, hvor junior klatrerne hjælper til. Vi overvejer at få arrangeret en træner workshop i klubben med en instruktør udefra.

5. Inventar. Klubbens madrasser er slidte og vi er i dialog med leverandører af madras løsninger. Vi har en lille drøm om at ombygge et stykke af endevæggen til slabvæg. Vi drømmer også om en lift men det kræver en aftale med Værftet om en parkering når den ikke skal bruges.

6. Klatring i Holbæk I fremtiden. Nu er klubben lukket for nye medlemmer indtil videre. Klatre sporten generelt er i stormende fremgang og der er både interesse og potentiale i Vestsjælland. De fysiske rammer er begrænset i vores nuværende klatrehal så Henrik og Claes vil begynde en dialog med forskellige interessenter (Dansk Klatreforbund, Holbæk Kommune, andre idrætstilbud i kommunen) hvor man åbent vil diskutere de ambitioner Dansk Klatreforbund har på sportens vegne, begrænsede ressourcer i Holbæk Klatreklub, folk som ønsker at klatre men ikke kan komme til det og hvordan dette spiller sammen med Holbæk Kommunes idræts politiske visioner.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen