Generalforsamling mandag d. 7. februar 2022
Tidspunkt
07.02.2022 kl. 20.00 - 07.02.2022 kl. 22.00
Sted
Beskrivelse

Kære medlem i Holbæk Klatreklub,

Vi indkalder jf. Holbæk klatreklubs vedtægter til den ordinære generalforsamling.

Den holdes mandag d. 7. februar 2022, kl. 20:00 i Holbæk Klatreklub.

Dagsordenen er som følger:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af det revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af formand, Kim Nauta – modtager genvalg

7) Valg af kasserer, posten er ikke på valg i år, Claes Egø fortsætter som kasserer.

8) Valg af sekretær, posten er ikke på valg i år – Christina Heimann fortsætter som sekretær.

9) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – Asta Johansen og Michael Antonsen er på valg i år – Begge modtager genvalg.

10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen - Claus Duus – modtager genvalg

11)Valg af revisor og revisorsuppleant – Revisor, Henrik Bach Ditlevsen modtager genvalg.

12)Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med den endelige dagsorden og det revideret regnskab, således at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Mange hilsner

Bestyrelsen, Holbæk Klatreklub

Holbæk Klatreklub