Turudvalget:

Udvalget sikre at ønsket fra bestyrelsen om mindst 1 årlig klubtur imødekommes, herunder planlægning og økonomi. Det er målet at der årlig arrangeres flere ture til forskellige klippeområder, klatrevægge, mv.

Medlemmer: Henrik Bach Ditlevsen,

Kontakt: Henrik Bach Ditlevsen