Uddannelsesudvalget:

Udvalget varetager uddannelsen af klubbens medlemmer, herved sikres ensartet og sikker uddannelse af nye medlemmer jf. normer fra Dansk Klatreforbund. Som udgangspunkt skal medlemmer af udvalget være uddannet vægklatreinstruktør – eller tilsvarende. Dispensations hertil kan gives.

Medlemmer: Henrik Bach Ditlevsen, Jon Eriksen

Kontakt: Henrik Bach Ditlevsen